De stichting

Ons engagement

 

 
Leed verzachten, 
Werken aan een lotsverbetering,
Bijdragen tot een echte ontwikkeling van het individu en zijn leefomgeving:
Daarmee doen we tenslotte alleen maar onze plicht.
Maar het is ook een immens voorrecht en geluk.
Ook u kunt dat ontdekken en met ons delen.
                     Martine Jonet - de Bassompierre, Voorzitster.       

Missie en Doelstellingen

De Private Stichting Futur 21 is een privéstichting die zich tot doel heeft gesteld educatieve, humanitaire en medische projecten te ondersteunen, en zich daarbij specifiek richt op kinderen en jongeren.

De Stichting is opgericht in 2007. Sindsdien heeft ze, samen met haar partners, ongeveer 150 initiatieven gefinancierd. Alles samen gaat het om een bedrag van meer dan tien miljoen euro dat ter beschikking werd gesteld van allerhande instellingen wereldwijd. Om de besteding van de fondsen te kunnen opvolgen, onderhoudt de Stichting regelmatige contacten met de uitvoerders van de projecten en legt ze werkbezoeken ter plaatse af. Elk project moet ook gewaarborgd zijn door een referentiepersoon, die verantwoordelijk is voor de opvolging van de toekenning van de fondsen en voor hun besteding in het kader van de voorgelegde doelstellingen.

De Stichting Futur 21 heeft intussen heel wat expertise en terreinkennis opgedaan. Daardoor kunnen de fondsen optimaal worden aangewend. De stichting is dan ook klaar om nieuwe synergieën aan te gaan, zowel in België als daarbuiten, om caritatieve en filantropische initiatieven te kunnen ondersteunen. Als we de krachten bundelen, kunnen de gesponsorde projecten daar namelijk alleen maar wel bij varen

Enkele basiscijfers...

Andere statistieken

Ons Team

Martine Jonet - de Bassompierre
Voorzitster
Michel Callies
Beheerder
Arnaud Jansen, advocaat
Algemeen Secretaris
André Querton
Beheerder
Chantal Gortebecke
Volmachthoudster