Synergieën

Het kleinste kind weet dat één plus één gelijk is aan twee. Als we twee of drie schenkers kunnen samenbrengen rond één project kan het studie- en controlewerk worden verdeeld, en verdubbelen of verdrievoudigen we de voordelen voor de gesponsorde projecten. Ook dat is niet meer dan logisch.

Voor kleine privé-instellingen liggen sommige zaken echter minder voor de hand, maar dat maakt ze nog niet onmogelijk. Wie een subsidieaanvraag indient bij een openbare instelling en daarbij een cofinanciering aan Futur 21 in het vooruitzicht stelt, kan het basisbedrag vertienvoudigd zien. Indien de inspanningen rond eenzelfde project worden gebundeld, kan het positieve effect voor de begunstigden dus nog verhoogd worden.

Gebundelde vrijgevigheid levert, met andere woorden, buitengewone resultaten op.
We staan met raad en daad voor u klaar als u die weg wilt inslaan.

Contacteer de Stichting Futur 21