België / La Fontaine

Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.

Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
La Fontaine is opgericht door de Belgische Vereniging van de Orde van Malta en besteedt uiteraard veel aandacht aan humanitaire solidariteit. La Fontaine is een plek waar daklozen zowel fysiek als mentaal weer op krachten kunnen komen. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de dienstverlening aan de maatschappij:

 • via de opsporing van besmettelijke ziekten of andere aandoeningen die het gevolg zijn van een gebrekkige hygiëne, zoals schurft en tuberculose. Moeilijk te behandelen gevallen worden doorverwezen naar ziekenhuizen en artsenverenigingen.
 • via de ondersteuning van de sociale herintegratie van kwetsbare mensen die in armoede leven en worden geholpen om zich op te werken uit moeilijk omkeerbare situaties,
 • via een verhoogde veiligheid in de stad door de agressie weg te nemen bij mensen die uit de boot vallen.

In 1996 heeft het eerste huis zijn deuren geopend in Brussel. In 1999 kreeg het initiatief navolging in Luik. In elk huis kan een zestigtal vrijwilligers terugvallen op de professionele ondersteuning door verplegers en maatschappelijk assistenten. Een derde huis, dat momenteel wordt gerenoveerd, zal binnenkort de deuren openen in Gent.

De diensten

 • Gepersonaliseerde opvang: zo kan de evolutie van de dakloze worden opgevolgd.
 • Douches: lichaamsverzorging is het alfa en omega van de hygiëne en de waardigheid.
 • Wassen en uitdelen van kleren: wie na een douche opnieuw zijn vuile kleren aantrekt, doet de voordelen van het wassen meteen weer teniet.
 • Eerstehulppost, dringende eerstelijnszorg: in samenwerking met de ziekenhuizen en de artsenverenigingen.
 • Sociale bijstand: administratieve hulp in de zoektocht naar onderdak en werk.
 • Cafetaria: een kopje koffie of thee staat symbool voor gastvrijheid en nodigt uit tot praten en luisteren.
 • Kapsalon: om opnieuw verzorgd voor de dag te komen.
 • Pedicure: daklozen hebben vaak problemen met hun voeten: wonden, schimmels, enz.
 • Bewaring, depot voor persoonlijke spullen: de dakloze kan zijn schamele bezittingen met een gerust hart in verzekerde bewaring geven.
 • Naaiatelier: voor dringende verstellingen.

Localisation

Belgique

Détails du projet

Type de projet: 

 • Pauvreté

Public: 

 • Handicapés

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...