Frankrijk / Association Simon de Cyrène

Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar al te vaak worden genegeerd of verstoten, en ze de plaats geven die ze verdienen in de samenleving.

De vereniging “Simon de Cyrène” is in 1996 opgericht door een groep ouders van volwassen kinderen met een lichamelijke handicap en een aantal vertegenwoordigers van liefdadigheidsorganisaties. In 2003 is ze erkend als liefdadigheidsinstelling. Al een aantal jaar werkt de vereniging rond een vernieuwend project dat woonplekken aanbiedt waar mensen met een handicap samenleven met valide personen.

Tegelijkertijd hebben verschillende gezinnen met “Loisirs et Progrès” een bezigheidsdagcentrum opgericht. Het centrum bedenkt en organiseert dagactiviteiten die de zelfontplooiing en de socialisering van volwassen personen met een handicap ten goede komen. Vriendschap en delen zijn er de belangrijkste waarden. Dankzij die geslaagde ervaring hebben mensen met een handicap en valide mensen geleerd met elkaar “samen te leven”.

Steeds meer mensen met zware letsels (schedeltrauma’s, cerebro-vasculaire letsels, evolutieve ziekten …) moeten opnieuw leren leven met een zware handicap. Tot op heden blijft het aangepaste aanbod evenwel erg klein in Frankrijk. Die dringende situatie vraagt dus om nieuwe oplossingen die zowel gevarieerd als aangepast zijn.

De twee verenigingen onderscheiden zich van elkaar op het vlak van hun ontstaan, hun statuten en hun activiteiten, maar werken vanuit dezelfde waarden en kunnen terugvallen op een complementaire ervaring. Daarom hebben ze beslist om nauwer te gaan samenwerken en hun ervaring, middelen en vaardigheden te bundelen in een “gemeenschappelijk project”. De meeste gezinnen zijn immers vooral bezorgd om wat er zal gebeuren met hun gehandicapte familieleden als zij er niet meer zijn.

Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in een gemeenschap leven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar al te vaak worden genegeerd of verstoten, en ze de plaats geven die ze verdienen in de samenleving.

Dit “leefproject” komt op de volgende manier tegemoet aan de verwachtingen van mensen met een handicap en hun familie:

 • Mensen met een handicap een aangename woonomgeving bieden die op mensenmaat is gemaakt en “hun thuis” wordt. Een plek die het respect voor hun waardigheid, integriteit, privéleven en intimiteit vooropstelt.
 • Een manier van gemeenschapsleven aanbieden die wordt ondersteund door vrijwillige hulpverleners die ervoor kiezen een groot deel van hun persoonlijke leven te delen met de anderen. Zo ontstaat er een relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen, vriendschap en verbondenheid.
 • Ze helpen bij de uitbouw van een eigen netwerk van relaties zoals zij dat wensen.
 • Zin geven aan hun verleden en hun leven.
 • Ze geborgenheid bieden en ze emotioneel en psychologisch begeleiden.
 • Ze helpen bij de (her)ontwikkeling van hun mogelijkheden en hun zelfstandigheid.

 

De begeleiding is het werk van:

 • Een multidisciplinair team van erkende professionals die thuis zijn in de wereld van de handicaps, hetzij door hun professionele engagement, hetzij door hun familiale situatie.
 • Deskundige partners die de uitbouw van de vereniging in goede banen leiden.
 • Medisch personeel, paramedisch en logistiek personeel, en teams van vrijwilligers.

Momenteel worden in Frankrijk verschillende projecten bestudeerd die tehuizen willen oprichten. De behoefte aan fondsen is dan ook groot.

Localisation

France

Détails du projet

Type de projet: 

 • Handicap

Public: 

 • Handicapés

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...