Centraal-Afrikaanse Republiek / Een tweede kans voor de kindsoldaten

Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.

De context

De bevolking van de Centraal-Afrikaanse Republiek leeft in een erg moeilijke sociaal-politieke context en kampt met de gevolgen van een rampzalige economische situatie. Veel jongeren, en dan vooral die jongeren die behoren tot de ongeschoolde lagen van de bevolking, zijn werkloos en lopen een hoog risico om in de criminaliteit te belanden.

Jongens en meisjes die “in de steek gelaten” of ontheemd zijn als gevolg van de gewapende conflicten, maar ook jongeren die één of beide ouders hebben verloren aan aids, zijn de vaste bezoekers van het centrum voor beroepsopleiding, landbouw en veeteelt van Ndowara (CFPAP). Het centrum is gevestigd in de buurt van Kaga-Bandoro, op 341 km van de hoofdstad Bangui. Het aantal leerlingen blijft toenemen, en minstens vijftig van de jongeren zijn nooit eerder naar school geweest.

Doelstelling

Het project richt zich op kwetsbare jonge meisjes en jongens, met inbegrip van de gewezen kindsoldaten, en op ongeschoolde en werkloze slachtoffers van geweld van 14 jaar en ouder. Doel van het project is deze jongeren te integreren in het sociaal-professionele weefsel door ze een opleiding aan te bieden. Het aanbod is drieledig: landbouw en veeteelt; schrijnwerkerij en bouw; en restaurantbedrijf en snit en naad;

 • met als doel de jongeren te alfabetiseren:
 • de jongeren leren lezen en schrijven in het Frans, de jongeren leren werken met hun handen en ze via een opleiding (belang van een vak) integreren in het sociaal-professionele weefsel
 • bijdragen tot hun herintegratie in de maatschappij
 • de jongeren laten wennen aan het leven in een gemeenschap (in het internaat waar de meest kwetsbaren worden opgevangen), om zo te komen tot een echte en duurzame vrede in deze gevoelige postconflictzone van het land. Daarnaast wil het project de jongeren ook helpen bij het opstarten en het runnen van kleine winstgevende ondernemingen en leert het ze zelfstandig te zijn. Ook die zelfredzaamheid zal ze immers helpen om zich op te werken uit hun huidige precaire leefomstandigheden.

Het CFPAP is het enige opleidingscentrum van zijn soort in de regio.

Er zijn zes opleiders aangenomen om theorie- en praktijklessen te geven op het vlak van landbouw en metselaarswerk, snit en naad en restaurantbedrijf.

Sinds twee jaar beschikt het centrum ook over twee internaatszalen, vier ateliers, twee leslokalen en een kantoor. Dat internaat is gebouwd met het oog op de gedegen opvolging van de jongeren. Het internaat is nog niet helemaal af en heeft nog materiaal, meubelen en uitrusting nodig.

Localisation

République Centrafricaine

Détails du projet

Type de projet: 

 • Professionnalisation
 • Protection de l'enfance

Public: 

 • Adolescents

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...