Mali / Kinderen die getroffen zijn door Noma

Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.

Noma (wat zoveel betekent als ‘wegvreten’) is een vreselijke ziekte die heel jonge kinderen treft zodra de immuniteitsbescherming van de moedermelk wegvalt. De eerste symptomen duiken op in de mondholte. Daarna ontwikkelt de ziekte zich in een erg hoog tempo en gaat ze het gezicht ‘wegvreten’. De aandoening vernietigt de spieren, de huid en de ogen. Als de behandeling niet meteen wordt opgestart, overlijdt de patiënt een paar weken nadat de eerste symptomen zijn vastgesteld.

De vzw S.O.S. Enfants sans Frontières verzorgt deze patiëntjes op lange termijn.

Een postoperatieve opvolging op lange termijn is noodzakelijk omdat de vaatvernauwing bijna systematisch terugkeert als de kinesitherapie te vroeg wordt stopgezet en vanwege de soms nefaste effecten van de gezichtsgroei. Daarnaast moeten ook de voedselinname en de algemene toestand van het kind van nabij worden opgevolgd. Dat laatste wijst duidelijk op de noodzaak aan een plek waar de patiëntjes in alle rust kunnen herstellen, weg van de vervuiling van de grote stad en van de ziekenhuizen met hun vele ziektekiemen. Het herstel gebeurt bij voorkeur “op het platteland”.

Daarom is er, op een vijftigtal kilometer van Bamako, een ziekenhuis opgericht waar de “kinderen die als door wonder genezen zijn van Noma” worden opgevangen en verzorgd. De toestand van het kind wordt er gestabiliseerd om te vermijden dat de ziekte opnieuw de kop opsteekt. Maar de aandoening laat vaak vreselijke en soms afzichtelijke sporen na: misvormingen, littekens in het gezicht, verlies van het gezichtsvermogen, noem maar op. Meestal houden de kinderen er misvormingen aan over die niet met maxillo-faciale chirurgie kunnen worden verholpen en die ze de kans op een fatsoenlijk sociaal leven ontzeggen. Als de kinderen dan volwassen zijn, kunnen ze onmogelijk werk vinden en moeten ze noodgedwongen bedelen. Ze verbergen hun gezicht, dat een bron van afschuw is geworden.

Dit revalidatie- en herstellingscentrum biedt ze de kans om in gemeenschap samen te leven met andere kinderen en volwassenen die door dezelfde aandoening zijn getroffen. Dat maakt hun bestaan wat minder pijnlijk.

S.O.S. Enfants sans Frontières zet zich al meer dan 10 jaar in voor:

 • De verdeling van verbanden, ontsmettingsproducten, en spalken voor het gezicht;
 • De uitrusting van het centrum met kinesitherapiemateriaal dat onontbeerlijk is voor het overleven van de kinderen;
 • De uitbouw van een ontspannings- en vormingsruimte die is voorzien van didactisch materiaal in het kader van de hygiëne en het basisonderwijs.

Localisation

Mali

Détails du projet

Type de projet: 

 • Enfance

Public: 

 • Enfance

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...