Griekenland / Alle kinderen verdienen een glimlach

Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de kinderen door hun rechten te verdedigen en verleent ze emotionele en psychologische bijstand.

A Smile of the Child is een ngo die momenteel 256 kinderen onder haar hoede heeft in Griekenland. De ngo is in 1995 opgericht door een jongen die op z’n tiende één grote wens koesterde. Hij wou hulp bieden aan alle Griekse en Cypriotische kinderen die gevaar lopen of wiens thuissituatie niet op hun behoeften is afgestemd, kinderen ook die uit hun gezinsmilieu zijn weggehaald omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie of verwaarlozing.

Deze vereniging neemt het op voor de kinderen door hun rechten te verdedigen en verleent ze emotionele en psychologische bijstand. Kinderen die met gezondheidsproblemen kampen, of die op de ene of andere manier misbruikt of verwaarloosd zijn, of aan hun lot zijn overgelaten, vallen onder het mandaat van de organisatie.

De kinderen zijn ondergebracht in acht gemeenschapshuizen.

De bewoners, van heel jonge kinderen tot adolescenten, worden onder het toezicht van de Vereniging geplaatst als een rechter oordeelt dat hun thuissituatie ongeschikt is. Dat betekent niet dat de kinderen aan hun lot worden overgelaten zodra ze meerderjarig zijn. Net zoals een familie blijft de vereniging ze ondersteunen en voor ze zorgen tot ze op eigen benen kunnen staan. Het leven in de gemeenschapshuizen lijkt sterk op een traditionele thuisomgeving. De kinderen worden er begeleid door gekwalificeerd personeel en gaan naar plaatselijke openbare scholen. Ze krijgen er de nodige aandacht, liefde en psychologische ondersteuning.

De ngo maakt ook gebruik van rechtstreekse tussenkomsten via, onder andere, ervaren maatschappelijk werkers en psychologen om de kinderen te behoeden voor lichamelijke schade en / of seksuele uitbuiting of misbruik.

De organisatie neemt ook “SOS 1056”, de Griekse nationale hulplijn voor kinderen, voor haar rekening.

A Smile of the Child werkt samen met de politiediensten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en de internationale instellingen om kinderen op te sporen die in gevaar zijn.

Localisation

Grèce

Détails du projet

Type de projet: 

 • Protection de l'enfance

Public: 

 • Enfants

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...