België / Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette

De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en kinderen worden er geholpen.

De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette heeft al een erg lange weg afgelegd ten dienste van kinderen in moeilijkheden. De vereniging werd in 1863 opgericht onder de bescherming van koningin Marie-Henriette, en doet sindsdien niet aflatende inspanningen om de minstbedeelden te helpen.

De vereniging is onderverdeeld in zes specifieke diensten die zich tot doel stellen gezinnen en jonge kinderen in moeilijkheden te helpen. De meeste van die kinderen zijn door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en kinderen worden er geholpen.

De vraag ligt in de lijn van het aanbod van de dienst “l’Estacade”:

 • gespecialiseerde hulp aan kinderen van tweeënhalf tot veertien jaar oud die opgroeien in problematische gezinsomstandigheden. De begeleiding kadert in de onthaaldienst of in de ondersteuning van het gezin.
 • het onthaal of de begeleiding van kinderen met, onder andere, bepaalde lichamelijke gezondheidsproblemen – noodopvang of dringende interventie.
 • de voorbereiding op alternatieve huisvesting.

Het kind en zijn gezin staan hierbij altijd centraal. Bovendien kadert de ondersteuning binnen een geïndividualiseerd pedagogisch project.

Daarbij wordt altijd uitgegaan van het kind zelf en wordt er aandacht besteed aan:

 • de lichamelijke en geestelijke veiligheid en de geschikte materiële leefomstandigheden,
 • het respect voor de zelfontplooiing en de ontwikkeling van de mogelijkheden van het kind,
 • de uitbouw van een extern sociaal leven via een diversificatie van de leerinstellingen en de vrijetijdsbestedingen.

 

Localisation

Bruxelles

Détails du projet

Type de projet: 

 • Protection de l'enfance

Public: 

 • Enfance et petite enfance

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...