Tanzania / Preventie en behandeling van handicaps bij kinderen

Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie. Het eerste bevindt zich in Dar es Salaam, het tweede in Moshi.

Het CCBRT, of Comprehensive Community Based Rehabilitation in Tanzania, is in 1994 opgericht. De vereniging wil enerzijds tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap in en rond Dar es Salaam (3.000.000 inwoners) en anderzijds het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie (in Dar es Salaam en Moshi), een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in de verzorging van mensen met een handicap, en een actief internationaal opleidingsprogramma.

Met die dienstverlening bereikt de organisatie elk jaar 120.000 volwassenen en kinderen met een handicap en helpt ze hen hun levenskwaliteit te verhogen. Veel kinderen die kampen met lichamelijke gebreken (hersenverlamming , aangeboren misvormingen zoals horrelvoet, gespleten lip en verhemelte, visuele en auditieve beperkingen, epilepsie, macrocefalie, verstandelijke beperking) worden in uitstekende omstandigheden verzorgd. De dienstverlening richt zich in de eerste plaats op arme patiënten (90%).

Het CCBRT kiest voor een globale aanpak om de beperkingen op een efficiënte manier het hoofd te bieden. Het programma mikt op een volledige revalidatie en omvat zowel medische en lichamelijke verzorging als dienstverlening die de sociale integratie en de zelfstandigheid van de patiënten moet versterken. Veel kinderen met een handicap lijden ook aan aids. Daarom wordt het aidsbestrijdingsprogramma ook voor hen toegankelijker gemaakt.

Het huidige project betreft de kraamkliniek “Baobab Maternity Hospital” in Dar es Salaam. Moeder en kind kunnen er terecht vanaf het begin van de zwangerschap tot in de eerste levensmaanden van het kind. Zo wil het CCBRT de strijd aanbinden met de moedersterfte (vijftig keer zo hoog als in de geïndustrialiseerde landen), de perinatale sterfte, de kindersterfte, de overdracht van aids van moeder naar kind, het risico van infecties, vroeggeboorten, het risico van endemische ziekten, enz. In de regio worden de patiënten ambulant opgevolgd in twaalf externe dienstencentra.

De dienstverlening van het CCBRT richt zich op:

 • de preventie van beperkingen en achterstand,
 • de verzorging van patiënten met een handicap,
 • het zelfstandiger maken van mensen met een handicap, de vrijwaring van hun rechten:
 • door de kinderen in te schrijven in gewone scholen
 • door economische beslissingen te nemen waardoor activiteiten ook voor hen toegankelijk worden
 • de verbetering van de fysieke toegankelijkheid van de infrastructuur

Localisation

Tanzanie

Détails du projet

Type de projet: 

 • Handicap
 • Humanitaire

Public: 

 • Handicapés

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...