Vietnam / Mekong Plus

Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen kwamen in de problemen na de geboorte van een gehandicapt kind. Mekong Plus vat de koe bij de horens en richt zich op kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt.

In Vietnam bestaat er geen programma of dienst voor kinderen met een handicap. In de dorpen gaat het vaak zelfs zover dat ouders hun gehandicapte kind uit pure schaamte verborgen houden. Bovendien willen ze de gemeenschap ook niet opzadelen met problemen waarvoor zij zich (onterecht) verantwoordelijk voelen. Zo hebben kinderen met een handicap vrijwel geen sociaal leven en genieten ze geen onderwijs.

Een handicap, bron van armoede

Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen kwamen in de problemen na de geboorte van een gehandicapt kind. Een van de ouders moet de klok rond voor het kind zorgen en kan de velden niet meer bewerken. Zo glijdt het gezin algauw af van armoede naar ellende.

In 2008 heeft Mekong Plus de koe bij de horens gevat, en is de vzw zich gaan richten op kinderen die de schoolleeftijd hebben bereikt. In een aantal scholen verwelkomen de lesgevers kinderen met een handicap in hun klas. Er zijn geen specifieke budgetten of opleidingen voorzien, maar de lesgevers geven het beste van zichzelf.

Mekong Plus is begonnen met de opleiding van onderwijzers en de ontwikkeling van eenvoudige pedagogische tools. Elke school beschikt ook over een zogenaamde “Happy room”, waar je spelletjes en aangepaste pedagogische hulpmiddelen vindt. Die lokalen zijn in de eerste plaats bedoeld voor de gehandicapte kinderen, maar iedereen is er welkom. De kinderen leren er samen nieuwe dingen en helpen elkaar.

Van elk kind wordt ook een gedetailleerd dossier bijgehouden. Niet alleen zijn handicap staat erin beschreven, maar ook de weg die men voor het kind voor ogen heeft en de voorgestelde pedagogische handelingen komen aan bod. Ook de vooruitgang die het kind boekt wordt er van maand tot maand in vastgelegd. Mekong Plus beschikte op dat terrein niet over expertise. Daarom heeft de vereniging een beroep gedaan op een Vietnamese experte. Via VSO (Voluntary Services Overseas, een organisatie die vrijwilligers in ontwikkelingsprogramma’s plaatst) heeft ze ook een beroep gedaan op een aantal Nederlandse onderwijzers die gespecialiseerd zijn in gehandicaptenonderwijs. Zij hebben een speciale opleiding voor de onderwijzers ontwikkeld.

In drie jaar tijd heeft Mekong Plus zo een echte deskundigheid weten op te bouwen. Die expertise doet ook dienst als model voor andere ngo’s. Het programma heeft immers nog geen tegenhanger op het platteland in de arme gebieden.

Intussen zijn er al meer dan 700 onderwijzers opgeleid. Ze werken in 21 basisscholen die meer dan 200 kinderen met een handicap in hun rangen tellen. De kinderen boeken er een spectaculaire vooruitgang. Na een jaar zijn ze amper nog te herkennen. Mekong Plus zou het programma dan ook graag naar andere scholen uitbreiden.

Localisation

Vietnam

Détails du projet

Type de projet: 

 • Développement global

Public: 

 • Enfants

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...