Japan / Weeshuis in Ichinoseki

Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.

Ichinoseki bevindt zich in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.

De aardbeving heeft een gedeelte van het weeshuis in puin gelegd. In normale omstandigheden wordt er een zestigtal weeskinderen opgevangen. Sinds de aardbeving van februari krijgt het weeshuis echter een toevloed van kinderen te verwerken die afkomstig zijn uit de streek van Fukushima. De regio is verwoest door de tsunami en het risico op radioactieve besmetting is er erg groot.

Het weeshuis was zo zwaar gehavend dat het gebouw helemaal van de grond af zal moeten worden heropgebouwd. Dat zal in twee fasen gebeuren, opdat het weeshuis zowel zijn vaste gasten als de talrijke nieuwkomers uit Fukushima zou kunnen blijven opvangen.

Veel kinderen hebben bovendien psychologische trauma’s overgehouden aan de ramp. Die vereisen een bijzondere aanpak om de toegenomen werklast van Celina Mauer, een Duitse vrouw die sinds 19 jaar in Japan woont, te verlichten.

De fondsen zullen exclusief aan dit weeshuis worden toegekend.

Localisation

Ichinoseki

Détails du projet

Type de projet: 

 • Protection de l'enfance

Public: 

 • Enfance et petite enfance

Symboolprojecten

 • Music Fund steunt jonge muzikanten en muziekscholen in ontwikkelingslanden of conflictzones. Daartoe coördineert het fonds de inzameling, herstelling en verdeling van muziekinstrumenten. Zo vinden...
 • De vzw Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette zet zich al jarenlang in voor kinderen in moeilijkheden. De meeste van die kinderen zijn er door de rechtbank geplaatst, en ongeveer 150 gezinnen en...
 • Onthaal en verzorging van daklozen. Bron van herwonnen waardigheid, bewaker van de volksgezondheid en van de veiligheid in de stad.
 • Heropbouw van een weeshuis in de streek die is getroffen door de aardbeving van februari 2011, in de buurt van Fukushima en het tsunamigebied.
 • Verzorging van kinderen die lijden aan Noma, een aandoening die het gezicht van heel jonge kinderen voorgoed verminkt.
 • Steun aan gewezen kindsoldaten en aan de jonge oorlogsslachtoffers: alfabetisering, beroepsopleiding en herintegratie in de maatschappij.
 • Een centrum dat verschillende kleine en aangepaste ateliers ter beschikking stelt van 20 tot 25 mensen met een handicap. Die ateliers gaan van kleermaken tot informaticalessen.
 • Simon de Cyrène richt kleinschalige woonvormen op waar mensen met een handicap in gemeenschap samenleven. Op die manier wil de vereniging een antwoord bieden op de problemen van deze mensen, die maar...
 • Mekong Plus heeft een aantal belangrijke programma’s opgezet om de bittere armoede in Vietnam te bestrijden. Op dit moment worden meer dan 7.000 gezinnen geholpen en opgevolgd. Veel van die gezinnen...
 • Tegemoetkomen aan de behoeften van mensen met een handicap en het gebrek aan aangepaste dienstverlening aanpakken. Momenteel beschikt het CCBRT over twee centra voor gemeenschapsgerichte revalidatie...
 • Kinderen, zonder onderscheid van ras of nationaliteit, die beschermd moeten worden omwille van huiselijk geweld, seksuele agressie, of verwaarlozing in het gezin. Deze vereniging neemt het op voor de...